IPRU İÇİN KURULUŞ ÖNERGESİ

  • Anasayfa
  • Ipru
  • Ipru İçin Kuruluş Önergesi
IPRU
TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU (TOFED) 3’NCÜ OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemiz insanı bir yerden bir yere seyahat ederken %95 oranında karayolu kullanmaktadır. Karayolu ile yapılan seyahatlerde ise bireysel araçlardan ziyade düzenli ve tarifeli sefer yapan otobüs firmaları tercih edilmektedir.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, karayollarına yapılan yatırımlar ve halkımızın seyahat tercihlerini karayolundan yana kullanması, otobüsçülük sektörünün doğmasına, büyüyüp gelişmesine sebep olmuştur. Ülkemiz bugün; otobüs üretimi, otobüs işletmeciliği, tesis ve terminal işletmeciliği konularında dünyaca örnek alınacak bir konumda olup, bu gerçek herkes tarafından kabul edilmektedir.

Bu gerçeğin farkında olan otobüs firması sahipleri ve sektör çalışanları çeşitli dernekler kurarak, almış oldukları sosyal sorumlulukları daha etkin bir şekilde yerine getirmeyi amaçlamış ve 59 derneğin katılımı ile 4 Ocak 2005 tarihinde Türkiye Otobüsçüler Federasyonu’nu kurmuştur.

Bugüne kadar sektör sorunlarını sahiplenerek çözümler üretme konusunda yoğun çaba içinde olan Federasyonumuz, sektöre fayda sağlamak amacıyla uluslararası sivil toplum kuruluşlarına da üye olmuştur. Ancak, üye olunan uluslararası sivil toplum kuruluşunun otobüsçülük konusundaki bilgi birikimi, tecrübe ve deneyiminin TOFED’in sahip olduğu bilgi, tecrübe ve deneyiminin çok gerisinde olması, anılan uluslararası örgütlerin bize örnek olamayacağı, bize yön gösteremeyeceği, ulusal ve uluslararası sorunlarımızda bize çözüm bulamayacağı sonucunu ortaya koymaktadır.

Bilindiği gibi; ülkemizde faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş, kendi faaliyet alanına giren konularda, merkezleri yurtdışında olan birtakım uluslararası organizasyonlara üye olmakta ve onlarla işbirliği yapmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar, üye oldukları uluslararası organizasyon ve kurumlardan yeterince fayda sağlanamadıkları bir gerçektir. Çünkü bu tür uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlar öncelikle kendi çıkarlarını gözetmekte, üyelerinin sorunlarına çözüm bulmakta yeterince çaba göstermemektedir. Tüm bu gerçeklerden hareketle, Türkiye’nin dünyada örnek teşkil eden OTOBÜSÇÜLÜK UYGULAMALARINI öncelikle komşu ülkelerle, bölge ülkeleriyle ve diğer dünya devletleriyle paylaşmak amacıyla uluslararası bir örgüt kurulmasının elzem olduğu sonucuna varılmıştır. Çünkü ülkemiz yolcu otobüsü üretiminde önemli bir merkezdir. Türkiye öyle bir merkezdir ki, burada yeni otobüs modelleri tasarlanarak dünya otobüs konseptinin mevcut durumu ile geleceğe yönelik modelleri oluşturulmaktadır. Ayrıca dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan otobüs işletmeciliği halkın hizmetine sunulmuştur. Düzenli ve tarifeli seferler ile vatandaşlarımız Türkiye’nin dört bir yanına güvenli, rahat, konforlu ve en ekonomik bir şekilde taşınmaktadır. Öte yandan, otobüs işletmeciliğinin ayrılmaz bir parçası olan terminal ve dinlenme tesisi işletmeciliğinde de, yine dünyada eşi ve benzeri olmayan hizmet sunulmakta ve otobüsle yolculuk yapan yolcular ile otobüs içi ve dışında yolculara hizmet veren personelin tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Sonuç olarak ;

TOFED olarak bir ilke imza atıp uluslararası bir örgüt kurarak, TürkiyeOtobüsçülük Uygulamalarını çevre ülkelerle ve diğer dünya devletleriyle daha kolay paylaşabileceğini,

Türkiye’nin otobüs üreticisi firmalar aracılığıyla yurtdışına yaptığı otobüs ihracının yanı sıra kuracağı uluslar arası örgüt vasıtasıyla otobüs işletmeciliği ve uygulamaları ile terminal ve dinlenme tesisi işletmeciliği konularında ülkemizde uygulanmakta olan sistem ve organizasyonları ve de tüm bu konulardaki bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimi işbu uluslararası örgüt vasıtasıyla üye kurum ve kuruluşlara kolaylıkla aktarabileceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle, Türkiye Otobüsçülük Sektörünün “otobüs üretimi, otobüs işletmeciliği ve terminal işletmeciliği” konularındaki bilgi birikimi ile tecrübe ve deneyimlerinin, kullanılan sistem ve organizasyonların “komşu, bölgemiz ve diğer dünya ülkeleri” ile paylaşması amacıyla TOFED’in önderliğinde Ulaştırma Bakanımızın himayelerinde merkezi İstanbul olan “Uluslararası Otobüsçüler Birliği” kurulmasına, bu konuda gerekli her türlü girişimde bulunulması için seçilecek yeni yönetime Genel Kurulumuzun tam yetki vermesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Rüştü TERZİ
İmza :
Mevlüt İLGİN
İmza:
Mehmet ERDOĞAN
İmza :
Ali ÇIKKAN
İmza :