Sektör Mevzuat Önerilerini Aktardı

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sektör Mevzuat Önerilerini Aktardı

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Mevzuat Çalıştayı’nda, daha önce sektör mensuplarından gelen görüşler ve talepler doğrultusunda hazırlanan 38 öneri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bürokratlarına aktarıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, (TOFED) TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF), Uluslararası ve Yurtiçi Otobüsçüler Federasyonu (UYOF), Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacıları Birliği’nin  (IPRU) destekleriyle gerçekleştirilen Karayolu Yolcu Taşımacılığı Mevzuat Çalıştayı, fikir ve önerilerin tartışıldığı bir beyin fırtınasına dönüştü. 10-11 Şubat tarihleri arasında, İstanbul Wow Hotel’de gerçekleştirilen çalıştayda, daha önce sektör mensuplarından gelen görüşler ve talepler doğrultusunda hazırlanan 38 öneri masaya yatırıldı. Firma temsilcileri öneriler üzerindeki düşüncelerini aktardı.

BİREYSEL OTOBÜSÇÜ KOTASI  ESNETİLMELİ

Öneriler arasında, sektörde bireysel otobüsçülüğün daha verimli ve ekonomik olarak yapılabilmesi, firmaların geniş coğrafyada alt yüklenicilerle daha nitelikli hizmet üretebilmeleri imkânlarının artırılması gerektiği de önemle vurgulandı. Bu kapsamda; 25. Maddenin 1. Fıkrasının 1.bendininin 3.alt bendinde düzenlenen; “D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler” şeklindeki düzenlemenin; “D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 5 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.  Ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının özmal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler” şeklinde değiştirilmesi önerildi.

ORTAK YOLCU TAŞIMA ORGANİZATÖRLÜĞÜ TALEBİ

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Mevzuat Çalıştayı’nda gündeme getirilen 38 önerisi arasında, küçük ve orta ölçekli firmaların bir araya gelmesini, işbirliği yapmasını kolaylaştıracak mevzuat değişikliği talebi de dikkat çekiciydi. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Eşya Taşımacılığı Konusunda “Taşıma İşleri Organizatörlüğü” kurumu mevcut olup aynı tanımlamanın “Yolcu Taşımacılığı Organizatörlüğü” olarak da düzenlenmesi önerildi. ‘Ortak Yolcu Taşıma Organizatörlüğü’ düzenlemesi ile taşımada mali yeterlilik, mesleki yeterlilik ve mesleki saygınlık kavramlarını daha güçlü hale getirileceğine dikkat çekildi. Firmaların birleşerek, teminat güçlerini artırarak,  ihale süreçlerinde güçlü dünya şirketleri ile rekabet edebilir duruma geleceğinin altı çizildi. Bu tür birleşmelerin yurt içinde kapasite kullanımı ve verimlilik artışını sağlayarak, haksız ve yıkıcı rekabeti önleyeceği ifade edildi.  Karayolu yolcu taşıma sektörünün çok sayıda zarar eden  az otobüslü firma yapısından, çok taşıtlı  verimliliği artan   kurumsallaşmış  az sayıda firma yapısına dönüşeceği de belirtildi. Çalıştay sonunda, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan’a plaket takdim edildi.

Yazar İsmi
15 Yazısı Var

BENZER YAZILAR