Haftalık İş Günlerine Bölünmeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Haftalık İş Günlerine Bölünmeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

Resmi gazete 'de yayınlanan bilgilere göre düzenleme metni aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yazar İsmi
15 Yazısı Var

BENZER YAZILAR